Chùa Tam Thanh – Động Tam Thanh – Điểm tham quan nổi tiếng Xứ...

Chùa Tam Thanh nằm trên địa phận phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn. Theo sách "Đại Nam Nhất Thống Chí", chùa Tam Thanh Lạng Sơn được xây dựng từ thời...